خدمات ما

علاوه بر محصولات موجود، ما همچنین می توانیم محصولات لاستیکی را با توجه به نقشه ها یا نمونه های مشتریان تولید کنیم. در فرآیند تولید، ما به شدت کیفیت محصول را کنترل می کنیم. پشتیبانی فنی ما بی نظیر است.