تجهیزات تولید

صدها دستگاه تولیدی مانند فشار صفحه، ولکانایزر، اکسترودر، دستگاه سیم پیچ، میکسر داخلی، پرس چسب و غیره.