برنامه کاربردی محصول

محصول ما به طور گسترده ای در ماشین آلات، صنایع شیمیایی، نفت، متالورژی، مواد غذایی، قطعات خودرو، الکترونیک، برق، زهکشی صنعتی، حمل و نقل آب دریا، سیستم تصفیه آب و غیره استفاده می شود.